Jak na daň z nemovitosti

S dostatečným předstihem jsme se začali zajímat o přihlášení se k dani z nemovitosti. Pokud si během roku koupíte novou nemovitost, musíte se k dani z věcí nemovitých přihlásit od 1. do 31. ledna následujícího roku. Vyhledáváním informací jsme strávili nemálo času, další čas padnul na překlad úřední řeči do češtiny.
Jestli jsme to dobře vyčetli a pochopili, rozhodující datum pro stav vašeho majetku je 1. leden z daného roku. Pokud tedy k 1. lednu vlastníte nějakou nemovitost, máte povinnost za ni v tom roce odvést daň z věcí nemovitých (dříve daň z nemovitosti). Pokud v průběhu roku dojde k jakýmkoliv změnám (třeba prodej), neberou se v potaz.

Přihlášení se k dani

Pokud máte nějakou novou nemovitost, musíte se k dani nejprve přihlásit (do 31.1.). Jakmile se jednou přihlásíte, budou vám automaticky v dalších letech chodit od finančního úřadu složenky k jejímu uhrazení. Daň se platí do konce května, pokud se jedná o částku nad 5000 Kč, je možné si ji rozdělit do dvou splátek (květen, listopad).

Tiskopis formuláře přiznání k dani z nemovitých věcí najdete na stránkách finančních úřadů., stejně tak tam jsou metodické pokyny k jejímu vyplnění. Četba je to vskutku nesnadná, takže doufám, že jsme to vyplnili správně.

Co všechno potřebujete vědět k vyplnění přiznání?

Pokud jste si koupili rodinný dům, jako my, je potřeba znát: katastrální území vč. kódu, čísla všech parcel, jejich výměry, výměru zastavěné plochy domu, případně dalších budov patřících k domu. Když máte štěstí, všechno byste mohli nalézt v katastru nemovitostí.

Pro každý typ pozemku (zahrada, stavební parcela, ostatní plocha) se vyplňuje samostatný list, stejně tak pro každý druh stavby (budova určená k bydlení, příslušenství k obytné budově). Pokud máte např. zahrad tolik, že se vám nevejdou na jeden list, k listu je možné doplnit přílohu.

Koeficienty

Aby to nebylo všechno málo složité, některé položky se násobí určitými koeficienty, nebo cenou za m2 určenou pro danou oblast. Každý typ pozemku nebo stavby to má pro jistotu úplně jinak. Naštěstí od roku 2014 zprovoznila finanční správa aplikaci, která vám pomůže koeficienty pro konkrétní nemovitosti dohledat.

Kam přiznání k dani z nemovitosti podat

Ani zde to není jednoduché. Pokud jsme to správně pochopili, přiznání k dani z věcí nemovitých nelze podat jen tak na finančním úřadu, kam podle bydliště spadáte. Přiznání k této dani lze podat pouze na určených 14 finančních úřadech, které odpovídají územnímu celku kraje (např. Plzeňský, Královehradecký, Středočeský, apod.). Tuhle informaci jsme zřejmě  ještě zcela nedešifrovali, ještě asi budeme pátrat, kam přesně tedy přiznání máme podat, protože pokyny pro určení úřadu byly pekelně složitě napsané.

Aktualizace 20.1.2015

Finanční úřad, na který máte odevzdat přiznání k dani z nemovitostí zjistíte zadáním názvu obce do formuláře na stránkách statnisprava.cz.

Related posts