Daň z převodu věcí nemovitých

Přidávám pár aktuálních informací k dani z převodu věcí nemovitých (dříve daň z prodeje nemovitosti).

Jak bylo napsáno už v předchozích příspěvcích, v kupní smlouvě je nutné uvést, kdo tuto daň bude platit (může zaplatit jak strana prodávající, tak kupující).

Postřeh: pokud ji platí druhá strana, je dobré si pohlídat, zda daň opravdu zaplatila. V opačném případě se totiž může stát, že se na vás FÚ obrátí s tím, ať ji uhradíte vy. Z tohoto důvodu doporučuji ve smlouvě o advokátní úschově/akreditivu zahrnout, že částku na finanční úřad pošle přímo právník/banka z peněz složených v úschově. 

Pro nás novinkou je, že daň se neplatí z kupní ceny, ale z ceny uvedené ve znaleckém posudku (odhadu). Může se vám stát (stejně jako nám), že pokud odhad zpracovávala banka zdarma (interní odhad, který jako kupující do ruky nedostanete), budete si muset kopii odhadu od banky koupit (cena za kopii je překvapivě stejná, jako kdybyste odhad rovnou platili vy a měli ho k dispozici :)).

Osobně si myslím (a potvrzují to i četné internetové diskuse), že je pro člověk výhodnější si tu kopii od banky odkoupit, protože odhad pro hypotéku bude vždycky nižší, než znalecký posudek vyhotovený pro FÚ a tedy výše daně bude pro vás nižší.

 

Related posts