Hodinový manžel

Hodinový manžel je v moderním pojetí označení pro služby, které souvisejí s údržbou domácnosti. Jedná se o všechny běžné opravy v domácnosti a často také údržbu okolí domu. Někteří hodinoví manželé kromě těchto služeb nabízejí i odbornější opravy, např. opravy elektrospotřebičů. Podobně jako třeba hodinový manžel KutilJarda.cz.

Related posts