Jak jsme vyřizovali hypotéku

Hypotéku jsme začali vyřizovat v polovině května. Měli jsme naspořené nějaké peníze, ty jsme ovšem chtěli použít na rekonstrukci. Z tohoto důvodu jsme hledali jen banky, které půjčují do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti.

Hypotéka po webu

U Hypoteční banky mají hypotéku rodiče, takže jsme o ní po jejich zkušenostech od začátku uvažovali. Na Hypotéce po webu byla v tu dobu zrovna akce na 90 % hypotéky se stejným úrokem jako ty 85% (v což jsme tajně doufali). Domluvili jsme se na hovoru s telefonním bankéřem, který si pečlivě poznamenal všechny údaje a namodeloval nám 4 nabídky (s/bez rekonstrukcí, 90 a 100 %).

Zpracování hypotečního úvěru

Druhý den přišly modelace, na které jsme kývli. Dalším krokem bylo podepsání žádosti o zpracování úvěru a  naše kontrola v registrech neplatičů. K tomu všemu bylo nutné dodat tři poslední výpisy z účtu a dva doklady totožnosti od každého ze žadatelů.

Odhad nemovitosti

Po úspěšném prověření v registru přišel na řadu odhad nemovitosti. Banka nám přidělila svého smluvního odhadce, který se cca do tří dnů ozval, aby se domluvil na termínu návštěvy. U odhadu musí být někdo z kupujících a musí mít v ruce návrh kupní smlouvy, bez toho odhadce odhad neudělá (případně bylo možné mít nějakou dohodu o kupní ceně).

Schválení úvěru

Vypracování odhadu trvalo cca týden, pak přišlo na řadu schválení úvěru. Jakmile vám banka úvěr schválí, přijde z banky velké množství dokumentů k podepsání. Asi nejdůležitější jsou smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru a zástavní smlouva.

Při podepsání všech smluv s bankou je vhodné mít s prodávajícími podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí kupní (nebo ji podepsat ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy bez sankcí). Dále je pak nutné nechat od prodávajících podepsat zástavní smlouvu (a návrh na vklad zástavního práva na katastr) a případně i smlouvu o advokátní úschově.

Vklad zástavy banky do katastru

Když je vše výše vyřízené, je nutné dojít na katastr nemovitostí vložit návrh na vklad zástavního práva banky. K tomu je nutná podepsaná zástavní smlouva (s ověřenými podpisy, ověřit podpisy můžete třeba na poště u checkpointu za 30,- Kč/podpis) a 2x podepsaný formulář s návrhem na vklad zástavního práva (jeden vám tam orazí a odnesete ho zpět do banky). Vše stačí podat na podatelně příslušného katastrálního úřadu, kde také zaplatíte kolek za 1000,- Kč. Po vložení návrhu se na katastru objeví 20 denní kolek, během kterého nelze podávat nové vklady.

Uvolnění peněz

Do banky vrátíte 1x podepsanou zástavní smlouvu a 1x potvrzený formulář návrhu na vklad zástavního práva k nemovitosti. Pak vyplníte formulář k čerpání hypotéky a na základě něj banka do 5 (pracovních ?) dní uvolní peníze prodávajícím / do advokátní úschovy.

Podpis kupní smlouvy

Jakmile jsou peníze v advokátní úschově, jde čas na podpis kupní smlouvy. Z nějakého důvodu právník čekal na vypršení plomby na katastru, popravdě netuším, jestli to je nutnost nebo ne. V kupní smlouvě by mělo být uvedeno, která strana podá návrh na vklad vlastnictví. Jedno vyhotovení, které se s bude přikládat k návrhu na vklad vlastnictví na katastr, musí mít ověřené podpisy.

Vklad návrhu vlastnictví

Jakmile je vše podepsané, je třeba podat návrh na vklad vlastnictví na katastr a znovu zaplatit kolek 1000,- Kč. Pokud jste na nic nezapomněli a vše ostatní je v pořádku, za minimální dobu 20 dní, kdy trvá plomba, katastr povolí vklad. Na základě souhlasu se vkladem vlastnictví se uvolní peníze prodávajícím a kupujícím je předána nemovitost.

 


Related posts