Co je potřeba vyřídit po koupi domu

Předáním domu (o předávacím protokolu tu byl napsán samostatný článek) sice končí jedna část nekonečného vyřizování, ale další etapa nekonečného vyřizování je teprve před vámi. Následující příspěvek popisuje, jak to probíhalo u nás. Předpokládám, že se postupy mohou v závislosti na dodavatelích mírně lišit.

Elektřina

Po předání nemovitosti dojde prodávající s kupní smlouvou a předávacím protokolem k nemovitosti na kontaktní místo poskytovatele energií (v našem případě ČEZ) a provede odhlášení ke stavu elektroměru, který je uveden v předávacím protokolu. Noví majitelé pak mají 14 dní, aby se došli přihlásit, jinak jim poskytovatel odmontuje elektroměr.

Voda

Postup u vodohospodářů byl hodně podobný jako v případě energie. Akorát vyžadovali vlastní předávací protokol podepsaný jak od prodávajích, tak od nových majitelů. U vodohospodářů jsme řešili také nové smlouvy k využívání obecní čističky.

Odpady

Odpady jsme řešili přímo na obci. Každá obec to má trochu jinak – někde se platí za bytovou jednotku, někde za počet trvale hlášených. Pokud jste popelnici koupili s platnou známkou na svoz jako my, máte do dalšího roku klid.

Trvalé přihlášení

Pokud se chystáte v novém domku trvale hlásit, je třeba dojít na obecní úřad, vyplnit lístek k přihlášení trvalého pobytu (správní poplatek 50,- Kč). Právo se trvale do domu přihlásit musíte doložit (výpisem z katastru nebo kupní smlouvu). Na obci vám vyplní dočasný doklad a přestřihnou občanku. Následně s těmito doklady musíte dojít na spádový úřad, který vám nové doklady vystaví.

Banka

Financujete-li dům hypotékou jako my, je třeba do banky do data uvedeného v hypoteční smlouvě dodat požadované dokumenty – v našem případě výpis z katastru, kde budeme zapsaní jako majitelé a kde zároveň bude vidět zástavní právo banky.

Related posts