Protokol o předání nemovitosti

Konečně máme naplánované předání našeho domečku. Při předání by měl být mezi oběma stranami (kupující, prodávající) sepsán protokol o předání nemovitosti. Jeho existence by měla být zmíněna už v kupní smlouvě.

Obsah protokolu

  • strana předávající (jméno, adresa, RČ, OP)
  • strana přebírající (jméno, adresa, RČ, OP)
  • Předmět předání (specifikace nemovitosti a všech pozemků, které byly uvedeny v kupní smlouvě, vč. katastrálního území a obce; počet předávaných svazků klíčů).
  • Stavy měřidel (elektroměr, vodoměr, plynoměr, atp.)
  • Vybavení místností (pokud máte ve smlouvě, že bude nemovitost předána tak, jak je vybavení popsáno ve znaleckém posudku, tak překontrolujte!)
  • Závěrečná ustanovení (věta o tom, že k zapsaným stavům měřidel uhradí náklady prodávající; počet vyhotovení protokolu; věta o souhlasu obou stran s protokolem; prohlášení prodávajících o tom, že nemovitost není pronajatá ani jinak zatížená).
  • Datum a podpis.

Odkud jsme čerpali:

Starší předávací protokoly od nemovitostí, které jsme v minulosti v rodině kupovali nebo prodávali.

Kvůli novému občanskému zákoníku také z:

http://www.bezrealitky.cz/informace/vzorove-smlouvy/predavaci-protokol-k-bytu

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/protokol-o-predani-a-prevzeti-nemovitosti-vzor-zdarma-ke-stazeni-novy-obcansky-zakonik-2014

Related posts