Rozbor vody ze studny

Koupili jste si domek, ve kterém zásobení vodou zajišťuje studna? Určitě není od věci si nechat vodu ze studny zkontrolovat.

Náš domek je zásoben vodou z vlastní studny. Voda vizuálně i senzoricky nevypadala zle, nicméně jsme se rozhodli, že vodu ze studny si necháme zkontrolovat rozborem.

Informativní rozbor vody

Pokud si necháváte dělat rozbor vody ze stávající studny pro vaši informaci, cena rozboru je poměrně finančně přijatelná. Základní chemický rozbor se dá pořídit za  350,- – 500,- Kč. Chemicko-bakteriologický za 700,- – 900,- Kč.

Co přesně do rozboru zahrnout

Pokud nic netušíte o původu ani historii vaší studny, jako my, doporučuji nechat udělat chemicko-bakteriologický rozbor pro pitnou vodu. V chemické části se posuzují ukazatele jako pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany, železo a mangan. V bakteriologické části se ve vodě hledají bakterie Escherichia coli , další koliformní bakterie a neterokoky (bakterie fekálního znečištění). Kromě nich se také vzorek kultivuje při 22 °C a sledují se počty kolonií ostatních bakterií. K rozboru si můžete připlatit rozbor jednotlivých kovů, které vás zajímavý. Pokud máte podezření na olověné trubky ze studny k domu, nechte si udělat rozbor olova.

Odběr vzorků

Nádoby pro odběr vzorků vám poskytne laboratoř, kde plánujete nechat udělat rozbor. Pro chemický rozbor se voda odebírá do plastových lahviček, pro bakteriolologický  rozbor do sterilních skleněných nádobek. Ty je nutné doručit do 24 hodin po odběru do laboratoře.

Výsledky

Výsledky byly hotové zhruba do deseti dnů od podání vzorků. Z laboratoře dorazil mailem protokol, který uváděl naměřené hodnoty a vedle nich referenční povolené mezní hodnoty pro pitnou vodu.. rozbor vody

Pokud si nejste jistí, co si o výsledcích myslet, v laboratoři vám pomohou výsledky lépe interpretovat. Nám například doporučili min. 1x ročně provádět desinfekci studny. Chystáme se na ní, podrobnosti přineseme v nějakém dalším článku.

Related posts